Summa sidvisningar

2018-01-31

Containerhamn i Brofjorden

Kinesernas Brofjordenplaner är skrinlagda. Det blir alltså ingen stor containerhamn i Brofjorden.
Utredningarna är nedlagda och finansiering finns inte längre.

2018-01-24

Kineser i Brofjorden??

Bohus-Malmön den 23 januari 2018
Hej alla medlemmar i föreningen Bohus-Malmön!
Beträffande den planerade kinesiska containerhamnen i Brofjorden, har det skrivits en hel del om dess förutsättningar. Vi har legat lågt under inledningen av detta förslag.
Vi som bor här på Bohus-Malmön är naturligtvis inte intresserade av detta projekt.
Det har nu redan visat sig att det inte är möjligt att genomföra denna satsning. Preemraff äger större delen av den önskade marken, och de är inte villiga att genomföra detta samarbete.
Det har dessutom visat sig att en sådan satsning inte har något berättigande, Göteborgs hamn klarar detta mottagande för hela Norden, även om där finns en del problem med djupgående och fackliga problem med mottagandet för närvarande.
På sikt kommer dessa bekymmer att avfärdas. Då starka krafter finns i Göteborg att lösa dessa problem.
I skrivande stund tänker vi inte engagera oss i planerna i Brofjorden, då vi säkerligen tror att det bara blir en önskedröm för en del politiker i Lysekils kommun.
Med vänlig hälsning Claes Brügge

Ordförande i Föreningen Bohus-Malmön