Summa sidvisningar

2018-08-22

Terje Rehnström hedersmedlem

Vid senaste styrelsemötet gjorde vi en uppsummering  av sommarens alla arrangemang och började planera för nästa sommar samt beslutade att utse Terje Rehnström till föreningens första ständiga hedersmedlem. 

Motiveringen är:
Terje Rehnström, som varit medlem i föreningen sedan 1989, har verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte. Han har fungerat som både ordförande och kassör 2001-2003 samt fortsatt som enbart kassör 2003-2005. Därefter har Terje lett valberedningen fram till 2017. 
Han har också initierat flera nya aktiviteter i föreningen som startat Malmöngolfen 2002 och lett den fram till 2011 och introducerat den årliga räkfesten 2001 som tack till föreningens nyckelfunktionärer och styrelsen.

Hedersmedlemskapet gäller på livstid och hedersmedlemmen erlägger ingen medlemsavgift. 
Efter styrelsemötet var det dags för den årligen räkfesten, under vilken ordförande Claes Brügge överlämnade ett diplom till Terje Rehnström som bevis hedersmedlemskapet.
Sammanfattat av Bertil Pekkari

2018-08-19

Hastighetsbegränsning

I sommar har Föreningen Bohus-Malmön bekostat tre bojar på Malmöns bukt med påminnelse om hastighetsbegränsningen. Sotenäs kommun har godkänt detta. Allt för att få ner farterna på alla båtar som har för bråttom på semestern. Det verkar som det har blivit lite lugnare i sommar...!!