Summa sidvisningar

2018-07-06

Årsmöteskallelse 2018

Välkommen till årsmöte 2018 i Föreningen Bohus-Malmön

Måndag 23 juli kl 17.00
På Bohus-Malmöns Pensionat


Ordinarie årsmötesförhandlingar.
Motioner lämnas till sekreteraren senast 17 juli

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Förslag till reviderade stadgar
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer
16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4Hjärtligt välkomna
Styrelsen
Föreningen Bohus-Malmön
Mer info och alla handlingar på hemsidan www.bohus-malmon.org


2018-05-13

Bilder från Städdagen 2018.

Rekord på städdagen

Städdagen i vackert väder blev en stor succé med fler än 200 deltagare
inklusive 37 konfirmander. Fem containrar blev rågade med samlat skräp.
Dessutom brändes mycket skräp och kvistar på nordvästra Kalven, som såg ut som
soptipp innan städpatrullen tog vid. Från samma plats kördes två överfyllda
traktorsläp, som kan ses på ett av fotona från dagens insatser.
Kärleksstigen röjdes rejält med motor- och röjsågar under ledning av Patrik
Erlandsson med texten Bohus-Malmön Kommun på skyddsvästen.  Konfirmanderna
gjorde en fin städinsats på Pärlane. I år städades även på
Kolerakyrkogården, som kommer att prioriteras nästa år med en större
upprensning och orienteringstavlor. På västra sidan av ön det vill säga
Draget, Brevik, Dövik och Kvarnvik samlades ihop en stor mängd
ilandflutet skräp. Ambitiösa och engagerade städare såg till att det blev
rent på Stallen, Folkets Park, Snurran, Påskbraseområdet, dikeskanter och
badstränderna

Dagens arbetsinsats avslutades med lunch i form av hamburgare och dryck, som
Bohus-Malmöns Pensionat bjöd på. Ett hjärtestort tack till pensionatet och
till er alla som deltog i olika funktioner. Nu är vår ö ren! 

P.S: Städpatrullen i Brevik med Lars Hjorth i spetsen fann en 6o meter lång
      slang cirka en decimeter i diameter. Den tvingades man att kapa i fem 
      meter långa bitar innan den kastades i sopcontainern2018-01-31

Containerhamn i Brofjorden

Kinesernas Brofjordenplaner är skrinlagda. Det blir alltså ingen stor containerhamn i Brofjorden.
Utredningarna är nedlagda och finansiering finns inte längre.

2018-01-24

Kineser i Brofjorden??

Bohus-Malmön den 23 januari 2018
Hej alla medlemmar i föreningen Bohus-Malmön!
Beträffande den planerade kinesiska containerhamnen i Brofjorden, har det skrivits en hel del om dess förutsättningar. Vi har legat lågt under inledningen av detta förslag.
Vi som bor här på Bohus-Malmön är naturligtvis inte intresserade av detta projekt.
Det har nu redan visat sig att det inte är möjligt att genomföra denna satsning. Preemraff äger större delen av den önskade marken, och de är inte villiga att genomföra detta samarbete.
Det har dessutom visat sig att en sådan satsning inte har något berättigande, Göteborgs hamn klarar detta mottagande för hela Norden, även om där finns en del problem med djupgående och fackliga problem med mottagandet för närvarande.
På sikt kommer dessa bekymmer att avfärdas. Då starka krafter finns i Göteborg att lösa dessa problem.
I skrivande stund tänker vi inte engagera oss i planerna i Brofjorden, då vi säkerligen tror att det bara blir en önskedröm för en del politiker i Lysekils kommun.
Med vänlig hälsning Claes Brügge

Ordförande i Föreningen Bohus-Malmön