Summa sidvisningar

2019-03-27

UTEGYM !

Nyhet 2019-02-04
 FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN SATSAR PÅ ETT UTEGYM
                                            
Flera medlemmar har till styrelsen upprepade gånger framfört önskemål om att föreningen borde satsa på ett antal UteGym-stationer till glädje för de många motionärerna på ön. De första propåerna fick vi redan 2012.
Efter den första utredningen fann vi att investeringen var för stor oss. Idag tror vi att föreningen i samarbete med Sotenäs Kommun, sponsrande företag på ön, välvilliga bidrag av föreningens medlemmar samt ekonomiskt stöd av fonder kan satsa på en Station. Den är planerad att finnas på plats i parken till Folkets Park. Om gensvaret på den första stationen blir positivt, planerar föreningen att 2020 satsa på ytterligare två stationer; en efter Kärleksstigen nära Lilla Kattesand och ytterligare en, där plats ej är klart – ett alternativ är preliminärt på Kalven eller Draget.
Föreningen behöver nu hjälp med finansieringen av den första stationen av:                                                                                                                                        
·         Sponsorer
·         Privata bidrag
·         Föreningar på ön
·         Fonder, hos vilka vi kommer att ansöka om anslag
·         Sotenäs Kommun med markarbeten och eventuell montering
Alla som bidrar med 2 000 kr eller mer får namn och logga tryckt på en informationstavla. Det kommer även att finnas
en Grupp: Huvudsponsorer, vilka bidrar med minst 10 000 kr.

Vi hoppas på generösa bidrag från alla parter.
Man kan redan nu skicka bidrag till den här satsningen genom att Swisha till 123 305 5472, som har namnet UTEGYM.

Alla bidrag både små och stora är mycket välkomna. Swisha nu!
Tack på förhand. Claes Brügge, Ordf. Conny Arnold, Projektledare

2018-08-22

Terje Rehnström hedersmedlem

Vid senaste styrelsemötet gjorde vi en uppsummering  av sommarens alla arrangemang och började planera för nästa sommar samt beslutade att utse Terje Rehnström till föreningens första ständiga hedersmedlem. 

Motiveringen är:
Terje Rehnström, som varit medlem i föreningen sedan 1989, har verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte. Han har fungerat som både ordförande och kassör 2001-2003 samt fortsatt som enbart kassör 2003-2005. Därefter har Terje lett valberedningen fram till 2017. 
Han har också initierat flera nya aktiviteter i föreningen som startat Malmöngolfen 2002 och lett den fram till 2011 och introducerat den årliga räkfesten 2001 som tack till föreningens nyckelfunktionärer och styrelsen.

Hedersmedlemskapet gäller på livstid och hedersmedlemmen erlägger ingen medlemsavgift. 
Efter styrelsemötet var det dags för den årligen räkfesten, under vilken ordförande Claes Brügge överlämnade ett diplom till Terje Rehnström som bevis hedersmedlemskapet.
Sammanfattat av Bertil Pekkari

2018-08-19

Hastighetsbegränsning

I sommar har Föreningen Bohus-Malmön bekostat tre bojar på Malmöns bukt med påminnelse om hastighetsbegränsningen. Sotenäs kommun har godkänt detta. Allt för att få ner farterna på alla båtar som har för bråttom på semestern. Det verkar som det har blivit lite lugnare i sommar...!!

2018-05-13

Bilder från Städdagen 2018.

Rekord på städdagen

Städdagen i vackert väder blev en stor succé med fler än 200 deltagare
inklusive 37 konfirmander. Fem containrar blev rågade med samlat skräp.
Dessutom brändes mycket skräp och kvistar på nordvästra Kalven, som såg ut som
soptipp innan städpatrullen tog vid. Från samma plats kördes två överfyllda
traktorsläp, som kan ses på ett av fotona från dagens insatser.
Kärleksstigen röjdes rejält med motor- och röjsågar under ledning av Patrik
Erlandsson med texten Bohus-Malmön Kommun på skyddsvästen.  Konfirmanderna
gjorde en fin städinsats på Pärlane. I år städades även på
Kolerakyrkogården, som kommer att prioriteras nästa år med en större
upprensning och orienteringstavlor. På västra sidan av ön det vill säga
Draget, Brevik, Dövik och Kvarnvik samlades ihop en stor mängd
ilandflutet skräp. Ambitiösa och engagerade städare såg till att det blev
rent på Stallen, Folkets Park, Snurran, Påskbraseområdet, dikeskanter och
badstränderna

Dagens arbetsinsats avslutades med lunch i form av hamburgare och dryck, som
Bohus-Malmöns Pensionat bjöd på. Ett hjärtestort tack till pensionatet och
till er alla som deltog i olika funktioner. Nu är vår ö ren! 

P.S: Städpatrullen i Brevik med Lars Hjorth i spetsen fann en 6o meter lång
      slang cirka en decimeter i diameter. Den tvingades man att kapa i fem 
      meter långa bitar innan den kastades i sopcontainern2018-01-31

Containerhamn i Brofjorden

Kinesernas Brofjordenplaner är skrinlagda. Det blir alltså ingen stor containerhamn i Brofjorden.
Utredningarna är nedlagda och finansiering finns inte längre.

2018-01-24

Kineser i Brofjorden??

Bohus-Malmön den 23 januari 2018
Hej alla medlemmar i föreningen Bohus-Malmön!
Beträffande den planerade kinesiska containerhamnen i Brofjorden, har det skrivits en hel del om dess förutsättningar. Vi har legat lågt under inledningen av detta förslag.
Vi som bor här på Bohus-Malmön är naturligtvis inte intresserade av detta projekt.
Det har nu redan visat sig att det inte är möjligt att genomföra denna satsning. Preemraff äger större delen av den önskade marken, och de är inte villiga att genomföra detta samarbete.
Det har dessutom visat sig att en sådan satsning inte har något berättigande, Göteborgs hamn klarar detta mottagande för hela Norden, även om där finns en del problem med djupgående och fackliga problem med mottagandet för närvarande.
På sikt kommer dessa bekymmer att avfärdas. Då starka krafter finns i Göteborg att lösa dessa problem.
I skrivande stund tänker vi inte engagera oss i planerna i Brofjorden, då vi säkerligen tror att det bara blir en önskedröm för en del politiker i Lysekils kommun.
Med vänlig hälsning Claes Brügge

Ordförande i Föreningen Bohus-Malmön