Summa sidvisningar

2019-07-28

sponsorer

Bohus-Malmöns Pensionat sponsrar UTEGYMMET med 30000 kr extra. Tack för det säger alla på Bohus-Malmön som gyllar gymnet!

2019-07-19

Utegymmet KLART!

Nu är UteGymmet klart och färdigt att användas. Lite efterarbeten med grunden kommer att utföras.....
Sponsra gärna till Plusgiro 65 58 15-9
Välkomna!
2019-07-11

Utegymmet...


Snart kan vi börja träna i det omdiskuterade utegymmet.  

Eftersom markarbetena har blivit dyrare än på den första planerade placeringen vädjar vi om fler sponsorer och bidragsgivare. 
Sätt in Ditt bidrag på föreningens Plusgirokonto 65 58 15 – 9  märk Utegym eller Swisha ditt bidrag till nr 123 305 54 72

Den alltid behjälpliga  Jan ”Walle” Wallman , Jan Swedberg och Gymmets närmaste granne : Urban Olsson . ALLA i Form  !!!!

Imorgon kommer det betong och armering i formarna .

Förhoppningsvis kan vi inviga om en Vecka !!

Mvh !
Conny


2019-07-09Kallelse till årsmöte 2019 i Föreningen Bohus-Malmön   

Den 22 juli kl 17 på Pensionatet

Motioner ska skickas till föreningens sekreterare, senast den 17 juli

på mejladress karin.von-pongracz@telia.com 

I samband med  årsmötet kommer Tomas Kårberger, som är sommarboende på Malmön, att informera om Preem-raff. Tomas är professor vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för fysisk resursteori med engagemang inom energi och miljö. Föreningen bjuder på dryck och lättare tilltugg. Välkomna!

Styrelsen

2019-06-24

Utegyms beslut 23 juni 2019

 Information avseende etablering av utegym på Bohus-Malmön 


Sedan flera år har föreningen diskuterat en etablering av utegym på Bohus-Malmön. Förra året togs frågan upp på årsmötet och styrelsen fick, utifrån den redovisning som gjordes, i uppdrag att driva vidare en etablering. Föreningen har haft kontakt med kommunen som också godkänt och anvisat lämpliga platser. 


Det har också framkommit synpunkter från medlemmar och allmänhet vad gäller föreslagna placeringar. Med bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att fortsätta etableringen av ett utegym vid parkeringen Kattesand, ca 50 m väster om vändplan. 


Styrelsen stryker förslaget med ett utegym vid Kärleksstigen då det inte är ändamålsenligt utifrån att det är för mycket mygg och knott. 


Under mer än 15 år har föreningen skött underhåll av Kärleksstigen och för tre år sedan lades nytt grus på stigen. Varje år röjs för sly för att stigen inte ska växa igen. Föreningen kommer att fortsätta underhålla Kärleksstigen vid bland annat den årliga städdagen. 


Styrelsen tackar Claes och Conny för all den tid och det engagemang de lagt för att möjliggöra fortsatt etablering av öns första utegym. 


Vi ser fram emot att få inviga det senare i sommar! 

Styrelsen för Föreningen Bohus-Malmön